Vrátit se

Prodej jednoho z největších evropských výrobců zařízení pro příjem a distribuci televizního a satelitního signálu

Provozní podnik

Prodej 90% podílu ve společnosti.

Prodáno

Cena: 2 300 000 €
Klatovy Region:
Country: Česko
 • Sídlo společnosti: Česká republika, Klatovy, Plzeňský kraj – založena v roce 1260, 23 tisíc obyvatel. 130 km od Prahy převážně po dálnici D5 Praha – Německo. K hranicím s Německem – 50 km
 • Prodej: Německo, Polsko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Holandsko, Egypt, Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Brazílie, USA, Kanada atd. Celkem více než 30 zemí
 • Činnost: vývoj, výroba a prodej zařízení pro příjem a distribuci televizních a satelitních signálů.
 • Hlavní produkty: multipřepínače, kaskádové multipřepínače, Unicable, DiSEqC přepínače, zesilovače, sčítače, atd.
 • Kvalita produktu: vynikající evropská kvalita

Charakteristika společnosti na prodej

EMP (společnost s ručením omezeným) byla založena v roce 1995 a od roku 2003 je certifikována podle norem ISO 9001.

Již více než 18 let EMP – Centauri vyvíjí a vyrábí zařízení pro příjem a distribuci televizních a satelitních signálů: multipřepínače, kaskádové multipřepínače, přepínače Unicable, DiSEqC, zesilovače, sčítače atd.

Vlastnosti produktu

Významná část vývoje a výroby zařízení společnosti do jisté míry slouží jako náhrada za kabelovou a pozemní televizi.

S pomocí produktů jsou televizní signály ze satelitní antény, stejně jako signály z pozemních antén a internetových signálů, distribuovány pro každého uživatele odděleně jak v malé obytné budově, tak ve velkém hotelovém komplexu a současně může každý uživatel sledovat stovky a tisíce rozhlasových a televizních programů, stejně jako přijímat internet.

Ve srovnání s kabelovou televizí mají tato řešení přenosu signálu takové výhody, jako je velmi malá počáteční investice do nákupu a zároveň eliminují náklady spojené s pokládkou dlouhých kabelů a kabeláže, stejně jako pravidelné měsíční platby poskytovateli kabelové televize.

Další velkou výhodou výrobků je kvalita příjmu signálu, která při použití těchto řešení již není závislá na hustotě výstavby nebo složitosti okolní krajiny, a proto je možné získat kvalitní signál i v oblastech, kde je kvalita příjmu pozemního signálu obtížně dosažitelná.

Historie

Od první fáze vzniku se společnost zaměřovala na zahraniční trhy, kde byla zvýšená poptávka po jejích produktech. V současné době je 95% výrobků výrobce vyváženo do mnoha zemí světa: Německo, Polsko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Holandsko, Egypt, Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Brazílie, USA, Kanada atd.

Výrobky společnosti mají čtyřletou záruku a vynikající kvalitu za velmi rozumnou cenu.

Díky své výhodné geografické poloze ve středu Evropy, blízkosti německých hranic a slibnému směru výroby našla společnost v roce 1996 významného zákazníka v Německu, který se později stal 10% akcionářem společnosti.

Po mnoho let mají výrobky společnosti velký úspěch a neustálý růst poptávky v Evropě a Severní Americe a se značným úspěchem byly prezentovány na mezinárodních výstavách v Londýně, Istanbulu, Dubaji, Singapuru, Las Vegas, Atlantě, Kolíně nad Rýnem a dalších výstavách, kde byla navázána partnerství s řadou mezinárodních distributorů.

Prvních 5 let si společnost pronajímala prostory, ale od roku 2000 vyrábí ve vlastních prostorách – v budově, která byla postavena na úvěrových fondech českých komerčních bank.

Zpočátku se v budově o rozloze více než 1000 m2 nacházely výrobní prostory společnosti, konstrukční vývojové kanceláře, kancelářské a skladové prostory.

Až do posledního desetiletí se společnost aktivně rozvíjela s ročním nárůstem obratu a zisku:

 • V roce 2002 společnost zaznamenala čistý zisk po zdanění ve výši 300 000 eur.
 • V roce 2003 dosáhla společnost čistého zisku více než 600 000 eur.
 • V roce 2004 dosáhla společnost čistého zisku více než 800 000 eur

V roce 2004 činil obrat společnosti přibližně 5 milionů eur.

Po deseti letech úspěšné práce, kdy firma zaměstnávala již 120 lidí a postupně začínala dosahovat zisku, stávající výrobní prostory nestačily na splnění všech příchozích zakázek.

V reakci na zvýšenou poptávku a nedostatek prostor se vedení společnosti rozhodlo rozšířit výrobu a investovalo do výstavby další nové budovy.

Na začátku roku 2005 získala společnost od CB Bank nový úvěr ve výši 20 milionů korun a 670 000 eur. Bance byly zastaveny stávající nemovitosti, stejně jako nemovitosti, které měly být postaveny.

S přihlédnutím k zahájené výstavbě a úvěrům se čistý zisk společnosti v roce 2005 snížil na 300 000 eur.

Celkem bylo do výstavby nové budovy a výroby investováno 1,5 milionu eur úvěrových prostředků a 400 000 eur vlastních prostředků. Stavba byla dokončena v roce 2006.

Dnes je celková plocha nemovitostí společnosti 2401 m2 a pozemky jsou 2744 m2.

V roce 2013 odhadl licencovaný odborný odhadce nemovitosti společnosti na částku 4 250 000 eur.

V průběhu let 2006 a 2007 bylo EMP – Centauri zakoupeno také nové moderní vybavení.

Krizové období 2006 – 2009

V období od roku 2006 do roku 2009 se společnost ocitla v krizi, jejíž hlavní příčiny byly následující faktory:

 • Posílení kurzu koruny z 30,5 korun za 1 euro na 27 korun. Roční ztráty společnosti na vývozu výrobků tak činily 7 000 000 Kč.
 • Probíhající výstavba, v jejímž procesu bylo vedení společnosti nuceno zapojit se do výstavby a v mnohem menší míře i výroby
 • Odchod mnoha zákazníků a výrobců na čínský trh, zejména s nástupem globální ekonomické krize
 • Zhoršení politické situace v Turecku, v důsledku čehož turecký distributor přestal nakupovat výrobky v ročních objemech 500 000 eur

Během krizového období společnost pracovala s ročními ztrátami kolem 250 -350 000 eur ročně.

Postkrizové období a přítomný čas

V průběhu roku 2009 a v roce 2010 došlo k obratu ve strategii evropských a severoamerických zákazníků, kteří byli přesvědčeni, že čínské výrobky jsou velmi nespolehlivé, mají špatné technické parametry, v mnoha případech nemají záruční dobu a také to, že nízká kvalita nekompenzuje nízké ceny čínských výrobků.

V současné době je společnost jediným výrobcem této produktové řady v České republice a jedním z mála evropských výrobců. V Evropě vyrábí několik společností podobné výrobky, ale navzdory evropské adrese se ve skutečnosti zabývají výrobou v Číně a v důsledku toho postupně ztrácejí zákazníky a své postavení na evropském trhu.

Značka

Za 20 let aktivní práce společnost vytvořila vynikající obraz na mezinárodním trhu a její výrobky pod značkou se staly rozpoznatelnou značkou.

Značka je v současné době synonymem vysoké evropské kvality a velmi dobré ceny výrobků.
Konkurenční výhody

V posledních dvou letech se ukázalo, že dnešní výroba EMP-Centauri s označením "Made in EU", která přežila období evropské krize spojené s nákupem výrobků zákazníky na čínském trhu, způsobuje stále více zasloužené důvěry spotřebitelů, což přispívá ke stabilnímu oživení poptávky ze strany zákazníků, z nichž mnozí se vrátili do společnosti.

Konkurenční výhody jsou také:

 • Řešení a vývoj jsou nákladově efektivnější než řešení od jiných výrobců
 • Vynikající inženýři – vývojáři a designéři
 • Krátká doba výroby, zejména ve srovnání s Čínou
 • 4letá záruka a neomezený zákaznický servis
 • Na rozdíl od konkurence mají produkty schopnost přepínat aktivní a pasivní vstup televizoru
 • Výrobky plně vyhovují evropským normám pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost

Umístění

Díky své strategické poloze ve středu Evropy je společnost schopna rychle reagovat na požadavky zákazníků za nejnižší cenu nákladů na dopravu.

Město Klatovy, Plzeňský kraj – založeno v roce 1260, 23 tisíc obyvatel. 130 km od Prahy převážně po dálnici D5 Praha – Německo. K hranicím s Německem – 50 km

Velkou konkurenční výhodou EMP – Centauri je vlastní pokročilé konstrukční oddělení výzkumu a vývoje. Tato základní výhoda je zákazníky hodnocena velmi pozitivně, protože většina ostatních výrobců nemá taková oddělení, a v důsledku toho nemohou nabídnout inovativní řešení a nejnovější produkty na trhu.

Tento trend potvrdila zejména mezinárodní výstava ANGA Cable – 2013 v německém Kolíně nad Rýnem, kde EMP-Centauri úspěšně představila nové produkty nejnovější generace.

Prodej produktů

V současné době společnost dodává své výrobky do 30 zemí světa a má také cílový sortiment, který prodává prostřednictvím elektronického obchodu na internetu.

V některých zemích společnost s pomocí svých obchodních zástupců vytvořila distribuční sítě, prostřednictvím kterých dodává výrobky velkému počtu velkoobchodních společností a obchodů.

Vzhledem ke stabilizaci trendů poptávky po vysoce kvalitním zboží tohoto typu začala společnost EMP – Centauri poprvé v posledních letech zvyšovat cenu svých výrobků, čímž zvýšila svou ziskovost.

Zájem o výrobky potvrdila výstava ANGA Cable, na které několik firem projevilo touhu stát se distributory ve svých zemích: Anglii, Holandsku, Belgii, Turecku a dokonce i Číně. Kromě toho projevily zájem nové společnosti ze zemí, ve kterých má EMP – Centauri již své výhradní distributory.

V současné době je 60% zákazníků pravidelných, se kterými společnost spolupracuje 8-10 a více let.

Ekonomická situace společnosti v současné době

Krize v letech 2006-2009, kdy majitelé společnosti i přes ztráty museli splácet úvěr banky, měla negativní dopad především na dnešní cash flow společnosti. Po překonání krize a uvedení společnosti do ziskového režimu byly finanční rezervy majitelů zcela vyčerpány.

V současné době se stabilním portfoliem zakázek se společnost potýká s akutním nedostatkem finančních prostředků na nákup materiálů, komponent a surovin pro jejich realizaci. Servisní banka, která v roce 2006 poskytla úvěr na rozšíření a výstavbu budov, odmítá poskytnout nový úvěr vzhledem k tomu, že v nejakutnějším období krize společnost několikrát nebyla schopna pravidelně splácet úvěr a spadala do kategorie vysoce rizikových zákazníků.

Za prvé, chronický nedostatek pracovního kapitálu v posledních třech letech posloužil jako impuls k nalezení strategického investora, který je schopen koupit 90% akcií společnosti a dát jí nový impuls k dalšímu rozvoji. Současně současní majitelé podniku plánují, že některé dluhy budou splaceny z částky přijaté za prodej společnosti, zlepší se peněžní tok a společnost bude schopna plně přijímat a plnit stávající i budoucí objednávky.

Majitelé, kteří jsou zároveň řediteli společnosti, doufají, že nový majitel využije jejich znalostí, zkušeností a bude moci nadále pracovat jako manažeři.

Aktiva

Aktiva celkem: více než 4 000 000 eur

 • Nemovitosti podle účetnictví: 2 200 000 eur. Dne 18. září 2013 obdržela společnost ocenění svých nemovitostí provedený licencovaným znalcem – odhadcem ve výši 4 250 000 eur.
 • Vybavení: 1 200 000 eurs
 • Pohledávky: 100 000 € (do vypršení platnosti)
 • Sklad: 260 000 eur

Pasiva

Pasiva celkem: 2 300 000 €

 • Vlastní kapitál: 700 000 eur
 • Zůstatek bankovního úvěru: 1 050 000 EUR
 • Pasiva: 550 000 €

Perspektivy rozvoje

Vedení společnosti je přesvědčeno, že v 21. století – době elektroniky a satelitní komunikace, bude společnost objednávána po mnoho desetiletí. Podle odborníků je krize spojená s konkurencí čínských výrobků tohoto typu minulostí.

Po celou dobu své existence se společnost plně soustředila na západní trhy a nedodávala své výrobky na trhy SNS. Aktivnější aktivita nových majitelů na obrovských trzích Ruska a zemí bývalého SSSR může výrazně zvýšit prodej společnosti.

Na základě získaných zkušeností, zejména v období krize, vidí vedení společnosti perspektivy v částečném reprofilování výroby pro výrobu elektrostatických motorů, jakož i ve vývoji souvisejícím s výrobou elektrické energie pomocí koncentrace sluneční energie. V této oblasti již společnost zahájila spolupráci s izraelskou společností OR HAMA ENERGY Ltd.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 90% akcií společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Cena: 2 300 000 eur

Z této ceny půjde část finančních prostředků na splacení závazků společnosti v souladu s dohodou stran.

Vrcholové vedení společnosti je připraveno pokračovat ve své práci i po změně vlastníka.

Podle odhadů současných vlastníků a vedení podniku případná změna vlastnictví nepříznivě neovlivní náladu inženýrských a technických specialistů a počet zaměstnanců podniku.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je garantována osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice

stats