Vrátit se

Prodej strojírenského závodu z konkurzní dražby

Provozní podnik

Prodej závodu z konkurzního řízení.

Prodáno

Cena: 2 500 000 €
Region:
Country: Česko

Insolvenční manažer prodává na základě úpadku celý provozní podnik – strojírnu Bresson (dříve ČKD Dukla – závod Colin).

Známý strojírenský závod v Evropě, jehož výrobky se tradičně prodávají (a jsou prodávány) na evropském, ruském a českém trhu pro potřeby energetiky, průmyslu, tepláren, zařízení na likvidaci a likvidaci domovního odpadu.

Závod má jedinečnou výrobní základnu, know-how, zkušenosti a solidní reference.

Závod disponuje výrobními dílnami o celkové rozloze více než 20 000 m2, administrativními budovami a stavbami, sklady a pomocnými prostory.

Výrobní a administrativní budovy byly postaveny převážně v letech 1951-1991, jsou v provozuschopném stavu.

Za dobu své existence prodal závod v České republice i v zahraničí více než 7 000 jednotek kotlů na teplou vodu nebo páru o projektované kapacitě 240 kg/hod až 240 tun/hod pro spalování hnědého a uhlí, zemního plynu, těžkých a lehkých olejů, průmyslového, nemocničního a domovního odpadu, včetně kotlů na rekuperaci odpadního tepla.

Závod je vlastníkem známých ochranných známek: DUKLA, ČKD DUKLA, ČKD DUKLA, DUKLA FLUID, FRAM, STROJÍRENSKÝ ZÁVOD FRAM, BRESSON, 1855 BRESSON

Hlavní činnosti závodu na prodej

 • Výroba zařízení a výrobků na základě vlastního know-how
 • Projekční a inženýrská činnost
 • Kancelář technické pomoci
 • Inspekce a audit
 • Výroba zařízení na základě dokumentace zákazníka
 • Služba
 • Provoz energetických zařízení
 • Instalace
 • Škola svářečů

Závod poskytuje následující výrobní práva a certifikáty:

 • certifikáty dle ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 3834-2:2005, OGSAS 18001:2007
 • ASME KÓD S a U
 • Výroba kotlů, tlakových nádob /tlakových nádob/, tlakových potrubí
 • Výroba tlakových nádob AD – Merktblatt, kotlů a jejich částí dle TRD 201/HPO
 • Certifikát svářeče umožňující výrobu svařovaných konstrukcí podle DIN 18800
 • RIGHT ITI Praha pro montáž a opravy centralizovaných plynových zařízení /pro audity a testy/
 • Právo na svařování, technické a kvalitativní požadavky, včetně požadavků dle DIN EN 729 – 2 – 4.03
 • Právo ITI Praha na výrobu, montáž, opravy a rekonstrukce centralizovaných tlakových zařízení – parních a kapalných kotlů, jakož i na výrobu jejich náhradních dílů
 • ITI Praha právo na výrobu, montáž, opravy a rekonstrukce centrálních tlakových přístrojů – stacionárních tlakových nádob
 • ITI Praha právo auditovat a zkoušet kotle a tlakové nádoby

Historie strojírenského závodu BRESSON

Závod byl založen v roce 1900 jako FRAM Wagon Building Works, která až do druhé světové války vyráběla automobily, tramvaje a autobusy. Od roku 1951 závod společně s ČKD Dukla přeorientoval výrobu na výrobu kotlů a kotlů a dodával převážnou část výrobků do SSSR a zemí RVHP.

V roce 1991 byl závod privatizován, který se stal součástí obřího ČKD Dukla. V roce 2001 byl vyhlášen konkurs ČKD Dukla, ale tento kolínský závod pokračoval ve své činnosti v podmínkách konkurzu, protože jeho výroba zůstala zisková. V roce 2002 Bresson koupil společnost z konkurzního řízení.

V letech 2005-2008 provedl nový majitel modernizaci výroby a pro tyto účely obdržel úvěry od banky a investice od neúvěrových společností. S nástupem globální ekonomické krize v letech 2008-2009 objem objednávek prudce klesl a společnost byla insolventní.

V prosinci 2009 byl vyhlášen konkurs závodu, ale soud povolil reorganizaci dlužníka. Po dobu 2,5 roku závod nezastavil výrobu a provedl reorganizaci v souladu se schváleným plánem. V lednu 2012 reorganizační investor, který měl finanční prostředky poskytnout, informoval soud, že kvůli vnitřním finančním problémům nebude schopen plnit své závazky a 19. března 2012 soud rozhodl o zákazu reorganizace a prodeje závodu v dražbě.

Silné stránky výroby:

 • Historie a tradice značky ČKD Dukla
 • Téměř monopolní postavení na českém trhu v některých typech výroby
 • Unikátní výrobní základna na českém trhu (např. linka na výrobu membránových stěn, ohýbání velkých trubek – SFO)
 • Vlastnická práva k projektové a výkresové dokumentaci ČKD Dukla
 • Vlastní know-how pro výrobu určitých typů výrobků
 • Zkušený tým specialistů, technologů a manažerů

Slabiny:

 • Věková struktura specialistů
 • Zhoršení části zařízení

Nevyužité rezervy a prodejní potenciál:

Země SNS a bývalého východního bloku, kde je v současné době v kritickém stavu zhoršení stavu
energetických zařízení Možnost opravy a dodávek náhradních dílů do energetických zařízení postavených ČKD Dukla. V zemích SNS se jedná o stovky velkých a středně velkých energetických zařízení.

Peněžní obrat za prodej produktů před prohlášením konkursu a reorganizace:

2006 – 333 000 000 Kč, 2007 – 409 000 000 Kč, 2008 – 333 000 000 Kč

Peněžní obrat za prodej produktů v rámci reorganizace:

2009 – 132 000 000 Kč , 2010 – 115 000 000 Kč , 2011 – 115 000 000 Kč

Hrubý zisk z prodeje zboží a služeb před úpadkem:

2006 – 78 606 000 korun, 2007 – 100 859 000 korun, 2008 – 87 350 000 korun, 2009 – minus 51 774 000 korun

Oceňování konkurzu:

Ceníková cena: 177 062 000 CZK – 7 200 000 EUR

Ocenění v likvidaci: 98 414 000 Kč – 4 000 000 EUR

Nemovitý pl

Výrobní komplex skládající se z 5 dílen, administrativních budov, několika pomocných budov a skladů, pozemků. Výrobní plocha: 20 000 m2. V největší dílně je možné manipulovat s břemeny od 2 do 32 tun ve výšce 16 metrů.

Dopravní dostupnost je výborná.

Výrobní základna: Velké množství speciálních strojů a zařízení

Balení a přeprava: Zajištění balení zboží dle požadavků zákazníka, včetně námořních obalů. Pro přepravu zboží můžete využít želé silnici, silniční dopravu nebo říční přístav na Labi.

Hlavní produkty

Zařízení průmyslových a topenných kotelen

 • Kouřové kotle typu BK T98 a BK T2000 vyráběné v parním nebo horkovodním provedení, určené pro spalování plynných a kapalných paliv, těžké, s přirozenou cirkulací a spalovacím procesem.
 • Mobilní kotle typu KTK vyráběné v páře nebo horké vodě, určené pro spalování plynných a kapalných paliv; Trubka na vodu, jednobubenová s přirozenou cirkulací, v membránovém provedení
 • Mobilní kotle typu OKP vyráběné v parním nebo horkovodním provedení, určené pro spalování plynných a kapalných paliv; Vodní trubka, dvoububnová s přirozenou cirkulací, v membránovém provedení, montovaná ve výrobě – výrobce. Pro dosažení vysoké účinnosti jsou kotle vybaveny ekonomizéry. Rozsah výkonu v parním provedení 8 – 40 t/h, tlak páry 1,4; 2,5; 3,8 MPa, teplota páry 220; 380; 445 °C (jednotlivé a další parametry). Rozsah výkonu v horkovodní verzi 5,6 – 17,5 MW, tlak 1,4; 2,5; 3,8 MPa, teplota vody 150/70 °C (jednotlivé a další parametry).
 • Přídavné ohřívače vody (ekonomizéry) pro kotle typu BK T98 a OKP (trubkové, žebrované, litinové).
 • Stacionární kotle – vodotrubné, membránové
 • Plyn s výkonem do 150 t/h nebo dle požadavků zákazníka, tlak do 9,6 MPa
 • Olej s výkonem do 150 t/h nebo dle požadavků zákazníka, tlak 9,6 MPa
 • Prášek o výkonu 35 – 150 t/h nebo dle požadavků zákazníka, tlak 9,6 MPa
 • Fluidní kotle DUKLAFLUID o výkonu 8 – 50 t/h pro ekologické spalování, zejména pro popelovější paliva
 • Fluidní kotle IGNIFLUID o výkonu 45 – 115 t/h pro spalování tepla černého uhlí
 • Teplovzdušné výměníky typu OTV jsou určeny pro ohřev vzduchu určeného pro přívod tepla, sušení nebo pro jiné technologické účely ohřátého vzduchu na výstupu v rozmezí 75 – 150 °C.
 • Vysokorychlostní parní generátor G240 a G500 jsou přímoprůtokové kotle pro výrobu mokré, dokonce nasycené páry. Tepelně posuvaná plocha je tvořena cívkami z nerezové oceli, kotel je vybaven monoblokovým hořákem na plyn nebo kapalné palivo. Parní výkon 240 a 500 kg/h, konstrukční přetlak 0,6 MPa.
 • Nízkotlaké parní kotle PGP jsou určeny pro výrobu procesní páry; mohou být použity pro nízkotlaký parní ohřev budov a pro vytápění výměníků TUV. Pneumatické spalování plynných a kapalných paliv. Výkonový rozsah 250 -2500 kW, konstrukční přetlak 0,05 MPa.
 • Teplovodní kotle KDVE 16 – 600 jsou určeny pro ohřev teplé vody budovPři výrobě procesního tepla a pro vytápění výměníků TUV. Pneumatické spalování plynných a kapalných paliv. Rozsah výkonu 160 – 6000 kW, konstrukční přetlak 0,6 MPa, teplota vody 110/70 °C.
 • Termoolejové kotle KDVE – DUB, SPEC se používají při teplotách chladicí kapaliny vyšších než 110 °C a pro tlaky do 0,3 MPa, určené pro pneumatické spalování plynných a kapalných paliv. Chladicí kapalina (DUBOTERM) je určena pro nepřímý ohřev v uzavřeném beztlakovém systému při výstupních teplotách do 170 °C. Při výstupních teplotách do 200 °C nebo vyšších je dodáván kotel speciálního typu KDVE – DUB /na vyžádání/. Výkonový rozsah 400 – 1600 kW.
 • Ohmické elektrické kotle typu EOK 125R, 250 a 400 se používají pro přímý ohřev nebo ohřev baterie elektrickým proudem v uzavřených teplovodních komplexech. Výkonový rozsah 125 – 390 kW. Kotle EOK 125 R včetně elektrického rozvaděče a mixéru. Kotle EOK 250 a 400 lze dodat samostatně.

Pomocná zařízení pro kapalná paliva:

 • vyhřívané, vertikální nádrže /nádrže/ 100 – 1679 m3
 • vyhřívané horizontální nádrže 100 – 1679 m3
 • horizontální olejové nádrže 10 – 25 – 60 m3
 • nádrže na podpal 300 – 1000 l
 • jímkové nádrže 0,6 – 5 m3
 • topné a netopné filtry Js 40 – 80 – 100 – 150
 • odlučovače oleje z topného parního kondenzátu.

Potrubí – jakékoliv spojovací vodovodní potrubí, parní stroje, potrubí na kapalná paliva a plynovody, včetně rozvaděčů, kompenzátorů, podpůrných zařízení, závěsů atd.

Pro dokončení kotle

 • vzduchové kanály včetně tlumiče /tlumič tepu/
 • Listové a regulační ventily, pryžové konektory
 • kouřovody včetně výbuchových ventilů, ocelových kompenzátorů, podpěr a závěsů
 • ocelové komíny o průměru 200 – 2500 mm, jednostranné nebo dvouplášťové, s tepelnou izolací
 • Nosné konstrukce – ocelové nosné konstrukce, stavební konstrukce, plošiny, přechodové plošiny /mosty/, schody a stupně.

Zařízení na úpravu vody

 • Čiřiče DUKLA (čiření vody ve fluidní vločkovité vrstvě, e – str. 2000 – 16000). Rozsah výkonu 10 – 1000 m3/h.
 • Destičkové separátory – čiřič /defekátor/ (čiření vody separací sedimentů v deskovém složení, e – p. 3200 – 5400). Výkonové rozpětí 20 – 240 m3/h.
 • Oboustranné dvouvrstvé filtry DDFI (tlaková dvouvrstvá filtrace ve dvousložkové granulované bázi, e – p. 1400 – 3000). Rozsah výkonu 60 – 280 m3/h.
 • Ionitové filtry IFS (pro deionizaci, demineralizaci vody, e – p. 600 – 1400). Rozsah výkonu 10 – 60 m3/h.
 • Ionitové filtry IFS – D (dvouvrstvá kationtová báze pro změkčování a dekarbonizaci vody, e – p. 600 – 1400). Rozsah výkonu 2,6 – 14,5 m3/h.
 • Ionitové filtry IF (pro deionizaci, demineralizaci vody, e – p. 1400 – 3000). Rozsah výkonu 54 – 270 m3/h.
 • Ionitové filtry IFVP (pro vysoký průtok, deionizaci, demineralizaci vody kyselou dekarbonizací, e – p. 630 – 2500). Výkonový rozsah 6 – 260 m3/h.
 • Ionitové filtry IFDS (pro deionizaci, demineralizaci, dvouproudovou regeneraci, e – str. 1400 – 3000). Rozsah výkonu 72 – 375 m3/h.
 • Ionitové protiproudé filtry PIF (plná ionitová kolona pro demineralizaci vody, e – p. 1000 – 3200). Výkonový rozsah 30 – 320 m3/h.
 • Ionitové dvoukomorové protiproudé filtry DPIF (dvoustupňový ionitový proces na principu plné kolony, e – p. 1000 – 3200). Výkonový rozsah 30 – 320 m3/h.
 • Filtrační zařízení pro ionitové filtry (pro všechny velikosti a typy).
 • Jemné filtry JF (jemná tlaková filtrace přes vyměnitelné filtrační patrony, e – p. 380 – 800). Výkonový rozsah 6 – 30 m3/h.
 • Rotační bubnové filtry BF (tlakové trubkové filtry, filtrační prvky v rotačním bubnu, automatické proplachování, e – p. 100 – 250). Rozsah výkonu 100 – 620 m3/h.
 • Pískové filtry PF (filtrace vody v granulovaném / granulovaném / hnízděném, monovariantním / monokompalentním / nebo vícesložkovém provedení, d. r. 600 – 3000). Rozsah výkonu 3,5 – 83 m3/h.
 • Směsné filtry SF (s vnitřní generací, konečná úroveň demineralizace, průměr 600 – 2500). Rozsah výkonu 10 – 234 m3/h.
 • Směsné filtry SFE, SFEK (s externí regenerací, konečnou úrovní demineralizace nebo úpravou kondenzátu, s možností hrubé filtrace v ionitové bázi, průměr 2000 – 2800). Výkonový rozsah 200 – 480 m3/h.
 • Univerzální změkčovací filtry UZF (pro změkčování nebo neutrální dekarbonizaci, odželezování, protiproudou regeneraci, lapač iontů, průměr 600 – 3000). Rozsah výkonu 11 – 360 m3/h.
 • Odplyňovací trysky (pro tepelné odplyňování napájecí vody, max. přetlak 0,07 MPa, max. teplota 150 °C). Výkony 1 – 32 m3/h.
 • Odplyňovače KS (pro tepelné odplyňování napájecí vody – dvoustupňový systém, průměr 400 – 2500). Rozsah výkonu 2,2 – 400 m3/h.
 • Vločkovací komora (tlakové komory se směšováním/směšováním/, průměr 500 – 800 a 1800 – 3000). Výkony 5 – 20 m3/h a 70 – 350 m3/h.
 • Olejové hladinoměry (sběr ropných látek m vodní hladina na principu nekonečné, pohyblivé mazatelné smyčky), standardní délka smyčky 6 m, spotřeba elektrické energie 120 W, teplota vody 10 – 60 ° C.
 • Chladiče páry a horké vody (pro odběr vzorků vody a páry), maximální přetlak vzorku 16 MPa, max. teplota vzorku 550 °C, max. teplota chlazeného vzorku 50 °C.
 • Injektory pro regenerační roztoky (pohyb a ředění regeneračních roztoků pro iontoměničové stanice), spotřeba vody v m3/h. 0,6 ; 1,6 ; 4 ; 8 ; 16 ; 40, DN 25 – 125.
 • Vstřikovače sypkých materiálů (plnění pískem, iontové konvertory a další filtry a kolony), průtok výkonové vody 25 m3/h, tlak do 1 MPa, výška dopravní výšky do 8 m).
 • Tlakové nádoby /nádrže/ – vzduchové válce /víčka/, větrací otvory, expandéry (vyvažované nádrže, průměr 400 – 2500, pracovní tlak 0,6 – 1,6 MPa). Kapacita 0,16 – 25 m3, zbytek je individuální dle požadavků. Příslušenství – expanzní komory DN 15 – 100.
 • Řešiče tlaku (pro přípravu regeneračního roztoku při měknutí, průměr 400 – 1400). Objem 90 – 1200 dm3.
 • Nádrže pro vnější regeneraci ER, ERT (pro externí regeneraci iontového měniče v tlakovém a beztlakovém provedení, průměr 1200 – 2000). Objem iontového měniče je 1,85 – 12,5 m3.
 • Nádrže na chemické roztoky (míchadla /míchadla/, měřící nádoby, maltové nádrže – ocelové a vyložené pryží, průměr 600 – 2500). Objem 0,15 – 10 m3. Pomocná zařízení – sklápěč vaků pro nádrže určené pro chemická řešení.
 • Provzdušňovací věž (protiproudá, pneumatická provzdušňování pro odvod CO2 z vody, průměr 600 – 3000). Výkon 10 – 400 m3/h.
 • Akumulační nádrže (ocelové nebo pryžové, netlakové a tlakové, vertikální nebo horizontální, pro skladování napájecí vody, kondenzátu, demineralizované vody atd., průměr 1000 – 3200, tlak 0,06; 0,6; 1 MPa) Objem 1 – 120 m3.
 • Bezpečnostní závěsy DN 65 – 200.
 • Beztlakové rezervní, vertikální nádrže SB, SBCH (nekorozivní zásobníky kapalin, ploché nebo kuželové dno, průměr 1800 – 7620, výška 1790 – 7960) Objem 4 – 360 m3.
 • Výměníky tepla jsou horizontální vlasové výměníky pro nepřímou výměnu tepla v tepelných zařízeních úpraven vody, v kotelnách na ohřev nebo chlazení vody, kondenzátu apod. Přístrojová verze zařízení je voda – voda nebo voda – pára, maierial "vlasy" z nerezové oceli nebo mosazi. Tepelně výměnná plocha 0,8 – 160 m3 , pracovní tlak pro potrubí 1 – 1,6 MPa, pro skříň / pouzdro / 0,06 – 1,06 MPa, návrhová teplota 115 – 250 ° C.

Cena

podle předběžných odhadů odborníků je přibližná cena možné akvizice závodu 2,5-2,8 milionu EUR.

stats