Vrátit se

Prodej firmy na velkoobchodní prodej válcovaných kovů s 15-ti letou historií a vlastní výrobou – pro další revitalizaci

Provozní podnikMalý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti LLC.

Prodáno

Cena: 2 300 €
Region:
Country: Česko

Pro potenciálního kupce poskytujeme celou řadu bezplatných poradenských služeb souvisejících s akvizicí těchto aktiv. Naše provize a služby hradí český prodejce.

Obecná charakteristika společnosti na prodej

Společnost na prodej má 15letou historii působení na velkoobchodním trhu prodeje válcovaných kovových výrobků v České republice (od roku 2001) a má také vlastní výrobu ve městě Pardubice.

Hlavní prodávaný hutní materiál:

 • Ploché výrobky válcované za tepla
 • Ploché výrobky válcované za studena
 • Válcovaný plech válcovaný za tepla s rýhovací čočkou, diamant
 • Válcovaný plech pozinkovaný v rolích
 • Profilová ocel válcovaná za tepla
 • Válcovaný drát, vlnitý drát a svařované pletivo
 • Ploché tyče

Výroba a služby:

 • Výroba svařovaného drátěného pletiva z vlnité betonářské oceli
 • Autogenní a plazmové řezání přesných dílů
 • Řezání plechů na CNC laserových strojích
 • Obrábění plechů na CNC děrovacím centru
 • Stříhání plechů
 • Ohýbání plechů na CNC ohýbacích lisech
 • Svařování
 • Tryskání, galvanické zinkování

Právní forma: s.r.o. – společnost s ručením omezeným (obdoba LLC)
Vlastníci akcií společnosti LLC: česká fyzická osoba – 90%, česká právnická osoba – 10%
Lokalita: Pardubický, Pardubický kraj.
Region působnosti: Česká republika, Polsko, Německo
Systém managementu kvality podniku je certifikován pro shodu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008.
Počet zaměstnanců: 42 z toho je 6 senior a middle management.

Historie

Společnost vlastní 4 české fyzické osoby, z nichž každá má 25% podíl na základním kapitálu.

Od roku 2001 se společnost na prodej specializuje na velkoobchod s hutními válcovanými výrobky a materiálem a již 15 let patří mezi středně velké české dodavatele ve svém oboru.

V roce 2007 byla otevřena vlastní výroba ve městě Pardubice, která se zaměřuje na řezání kudrnatých dílů dle požadavků zákazníků. O kvalitě a spolehlivosti výrobků svědčí zaznamenaný neustále rostoucí objem výroby v letech 2007-2014.

V průběhu své činnosti se společnost vždy vyznačovala schopností pružně se přizpůsobovat změnám na trhu a rostoucím požadavkům zákazníků. V současné době má společnost významné portfolio stálých zákazníků z různých průmyslových odvětví a stavebnictví.

Od roku 2006 je společnost stálým aktivním členem Asociace velkoobchodů válcovaných kovů České republiky.

Od roku 2008 do roku 2015 společnost dodávala válcované kovové výrobky nejprve do Německa a poté na Slovensko a do Polska.

S 32 zaměstnanci a ročním obratem cca 350 milionů korun patří společnost do kategorie středně velkých regionálních firem v České republice.

Umístění

Město Pradubice bylo založeno v roce 1295 s 90 tisíci obyvateli. 120 km od Prahy převážně po dálnici D11. K hranicím s Polskem – 50 km, s Německem – 230 km.

Díky své strategické poloze ve středu Evropy je společnost schopna rychle reagovat na požadavky zákazníků s nejnižší cenou nákladů na dopravu.

Konkurenční výhody

Významnou konkurenční výhodou společnosti je vlastní výroba a přítomnost 9 válcovaných kovových výrobků v 6 regionech České republiky, což jí umožňuje být co nejblíže spotřebiteli.

Přítomnost vlastní výroby vybavené českým a západoevropským vybavením nám umožňuje pružně reagovat na individuální požadavky zákazníků.

Za 11 let svého působení na velkoobchodním trhu České republiky pro prodej válcovaných kovů společnost vytvořila dobré partnerství s řadou klíčových dodavatelů, kteří jí poskytují poměrně dobré ceny za dodávané výrobky, a také má stálé zákazníky, kteří poskytují poměrně stabilní objemy prodeje výrobků.

Společnost na prodej má poměrně výrazné postavení na regionálním trhu Pardubického kraje a střední České republiky.

Obecné ekonomické vlastnosti společnosti

Průměrný obrat za posledních 5 let: až 350 000 000 Kč

V současné době je ekonomika společnosti nerentabilní. Ztráta za rok 2015 činila 10,5 milionu korun. Celková výše dluhu je cca 33 000 000 Kč. V podstatě se jedná o dluhy po splatnosti vůči bankám a dodavatelům.

Na druhou stranu má společnost poměrně velká aktiva ve formě pohledávek v celkové výši 15,3 milionu korun, jakož i aktiva ve formě nemovitostí ve výši přibližně 14,2 milionu korun (zastavená bankám)

Celková aktiva: cca 29,5 milionu korun

Pasiva celkem: 33,0 mil. Kč

Podrobnější informace o ekonomice prodávané společnosti, finanční výkazy, právní dokumenty – na žádost potenciálního kupce.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Cena: dle dohody stran.

Lze zvážit následující možnosti prodeje společnosti:

 1. Nový majitel, který koupí společnost za malou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu revitalizace společnosti.
 2. Z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti budou stávající dluhy společnosti částečně nebo zcela splaceny a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Vrcholové vedení společnosti je připraveno pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnějším prodávajícím se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Podle odhadů současných vlastníků a vedení podniku případná změna vlastnictví nepříznivě neovlivní náladu inženýrských a technických specialistů a počet zaměstnanců podniku.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

stats