Vrátit se

Prodej stávající stavební firmy s 11letou historií pro její další revitalizaci

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti LLC.

Prodáno

Cena: 12 000 €
Frýdek-Místek Region:
Country: Česko

Pro potenciálního kupce poskytujeme celou řadu bezplatných poradenských služeb souvisejících s akvizicí těchto aktiv. Naše provize a služby hradí český prodejce.

Obecná charakteristika stavební firmy na prodej


Společnost na prodej má 11letou historii působení na stavebním trhu České republiky (od roku 2005).

Hlavní specializace a aktivity:

  • funkce zákazníka-vývojáře;
  • generální dodavatelské práce;
  • stavební a instalační práce;
  • dokončovací a opravárenské práce;
  • elektrikářské a instalatérské práce;
  • výstavba vnějších a vnitřních sítí a komunikací;
  • terénní úpravy a terénní úpravy.

Právní forma: s.r.o. – společnost s ručením omezeným (obdoba AN LLC)
Vlastníci akcií společnosti s.r.o.: česká fyzická osoba – 90%, česká právnická osoba – 10%
Sídlo: Frýdek-Místek, Moravský kraj.
Oblast působení: především severní a částečně jižní Morava
Mezinárodní certifikáty: ISO 9001:2008, 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Počet zaměstnanců: 57 z nich je 8 senior a middle management.

Historie stavební firmy

Počátky firmy sahají do konce devadesátých let, kdy její současný majitel zahájil stavební činnost jako samostatný podnikatel. Během 6 let IP úspěšně realizoval několik poměrně velkých zakázek jako subdodavatel a v roce 2005 bylo rozhodnuto o transformaci společnosti na s.r.o. (LLC).

V následujících letech, od roku 2005 do roku 2012, společnost realizuje zakázky jako generální dodavatel zemních prací na velkých objektech v Severomoravském kraji a mezi její hlavní činnosti patří výstavba průmyslových objektů, administrativních budov, výrobních dílen a skladových hangárů, investiční rekonstrukce a opravy budov a zařízení.

V roce 2012 společnost vytvořila vlastní konstrukční oddělení a od roku 2014 začala vykonávat funkce zákazníka-vývojáře.

S 57 zaměstnanci a ročním obratem cca 250 milionů Kč (cca 10 000 000 eur) patří MZT – 100 s.r.o. do kategorie středně velkých regionálních firem v Severomoravském kraji.

Umístění

Díky své strategické poloze ve středu Evropy je společnost schopna rychle reagovat na požadavky zákazníků s nejnižší cenou nákladů na dopravu.

Město Frýdek-Místek, Moravský kraj – založeno 1260, 23 tisíc obyvatel. 330 km od Prahy převážně po dálnici D1 Praha – Ostrava. K hranicím se Slovenskem – 30 km, s Polskem – 50 km.

Konkurenční výhody

Velkou konkurenční výhodou stavební firmy je vlastní pokročilé konstrukční oddělení výzkumu a vývoje. Tato základní výhoda je zákazníky hodnocena velmi pozitivně, protože většina ostatních výrobců nemá taková oddělení, a v důsledku toho nemohou nabídnout inovativní řešení a nejnovější produkty na trhu.

Společnost se úspěšně podílela na řadě obchodních a vládních trendů, má mnoho pozitivních zákaznických referencí.

Za 11 let svého působení na stavebním trhu v České republice společnost navázala dobré partnerství s řadou klíčových dodavatelů, kteří jí poskytují poměrně dobré ceny za dodávané výrobky.

Společnost na prodej má poměrně významné postavení na regionálním stavebním trhu Severomoravského kraje.

Obecné ekonomické vlastnosti společnosti

Průměrný obrat za posledních 5 let: až 170 000 000 Kč

V současné době je ekonomika společnosti nerentabilní. Ztráta za rok 2015 činila 14,3 milionu korun. Celková výše dluhu je cca 40 000 000 Kč. V podstatě se jedná o dluhy po splatnosti vůči bankám a dodavatelům.

Na druhou stranu má společnost poměrně velká aktiva ve formě pohledávek v celkové výši 25,7 milionu korun, jakož i aktiva ve formě nemovitostí ve výši přibližně 11,2 milionu korun (zastavených bankám)

Celková aktiva: cca 37 000 000 Kč

Pasiva celkem: cca 36 000 000 Kč

Podrobnější informace o ekonomice prodávané společnosti, finanční výkazy, právní dokumenty – na žádost potenciálního kupce.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Cena: dle dohody stran.

Lze zvážit následující možnosti:

  1. Nový majitel, který koupí společnost za malou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu revitalizace společnosti.
  2. Z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti budou stávající dluhy společnosti částečně nebo zcela splaceny a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Vrcholové vedení společnosti je připraveno pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnějším prodávajícím se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Podle odhadů současných vlastníků a vedení podniku případná změna vlastnictví nepříznivě neovlivní náladu inženýrských a technických specialistů a počet zaměstnanců podniku.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

stats