Vrátit se

Prodej malé továrny na výrobu dřevostaveb a konstrukcí pro soukromou bytovou výstavbu.

Provozní podnik

Prodej 100% podílu ve společnosti s.o.o..

Prodáno

Cena: 1 000 €
Region:
Country: Česko

Společnost DEFITA s.r.o. byla založena v roce 1998 bez účasti zahraničního kapitálu.

Zpočátku se zabývala pouze řezáním kulatiny, výrobou parketových vlysů pro výrobu plovoucích podlah pro firmu Magnum Parquet, a.s. Vyshkov a podnikatelská činnost.

Postupem času se společnost DEFITA s.r.o. rozvinula do širšího spektra výroby, obchodu a služeb. Na základě spolupráce se zahraniční firmou na výrobu sestav pro dětská hřiště začala společnost v roce 2004 vyvíjet a certifikovat vlastní řadu sad pro dětská hřiště. DEFITA si tyto jednotky sama vyráběla a instalovala je i za pomoci vlastních montážních týmů. Cílem bylo dodat herní sady pro Vyoczynský, Jihomoravský a Jihočeský kraj a společnost v tom dosáhla velkého úspěchu na základě dobře propracovaného marketingového plánu.

V roce 2008 začala DEFITA rozšiřovat společnost o výrobu a montáž drobných dřevostaveb jako jsou altány, altány, garáže a terasy. Zaměřili jsme se také na výrobu zařízení pro obce a města. Cílem bylo vyvinout funkční, trvanlivé a estetické vybavení na základě představ a požadavků investora nebo na základě návrhů architektů a projektantů. Na veřejných místech DEFITA vyráběla a instalovala výlohy, informační stánky, sklady různých velikostí, autobusové zastávky, přístřešky pro autobusy, lavičky a stoly, lokální orientační systémy, popelnice, stojany na kola, zábradlí či sloupy, kontejnery na rostliny.

Rozšířením své činnosti společnost pořídila zařízení pro výrobu pozinkovaných eurorismů pro výrobu dřevěných eurooken a spárovacích desek. DEFITA založila svou výrobu na dodávkách našich euroměn do Jihomoravského dřevozpracujícího závodu (JmDZ) ve Znojmě.

Od roku 2012 společnost rozšířila své aktivity o montáže dřevostaveb a rodinných domů. Studiem dřevostaveb a vlastními zkušenostmi byla DEFITA schopna vytvořit výrobní výkresy a montážní postupy pro vlastní výrobu a výstavbu dřevostaveb, budov a rodinných domů.

Výsledkem rozvoje výroby v tomto směru bylo, že DEFITA byla ve spolupráci se subdodavateli schopna dokončit jakoukoliv stavbu – od zemních prací až po fasádu.

Společnost DEFITA s.r.o. však byla také zasažena krizovými jevy, které se postupně kumulovaly a vedly k ekonomické krizi, ve které se nyní nachází. Jednalo se především o ztráty obchodních partnerů v důsledku jejich bankrotu, období makroekonomické krize na českém trhu, ale i velké ztráty zakázek v důsledku neschopnosti provádět platby od investorů. Vážný dopad mělo navíc období pandemie Covid, kdy byla výroba v závodě prakticky zastavena. Společnost DEFITA s.r.o. navíc musela dvakrát přesunout své aktivity do jiných měst, přičemž ztratila určitou část svých klíčových zaměstnanců. To vedlo k prohloubení krize, kterou se společnosti dosud nepodařilo napravit.

Formát a cena transakce

Prodej 100% akcií společnosti investorovi, který je schopen finančně zlepšit společnost a obnovit výrobu.

Cena: 1 000 EURO

stats