Vrátit se

Na prodej je společnost zabývající se velkoobchodním prodejem stavebních materiálů s ročním obratem 250 milionů CZK

Provozní podnik

.

Prodáno

Cena: 610 000 €
Region:
Country:

Vzhledem k tomu, že prodávaná společnost je fungujícím podnikem, je v procesu prodeje zajištěna důvěrnost a postupné zpřístupňování informací potenciálním kupujícím.

Potenciálnímu kupujícímu poskytujeme bezplatně celou řadu poradenských služeb souvisejících s akvizicí těchto aktiv. Naše služby související s prodejem společnosti hradí prodávající.

Obecná charakteristika prodávané společnosti

Prodávaná společnost má patnáctiletou historii působení na trhu velkoobchodu se stavebním materiálem v České republice (od roku 2009).

Činnost společnosti má regionální charakter – hlavní prodej je realizován v regionu Královehradeckého a Pardubického kraje.

Společnost se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej následujících druhů stavebních materiálů:

Suché směsi, základní nátěry:

 • Suché směsi na podlahy
 • Omítky
 • Tmely
 • Montážní a zdicí směsi
 • Lepidla na obklady a kámen
 • Základní nátěry
 • Sypké materiály
 • Přísady do malt
 • Barviva pro betonové směsi (pigmenty)

Hydroizolace

 • Univerzální
 • Opravy
 • Hydroizolační pásky
 • Pro základy
 • Pro koupelny a WC

Konstrukce stěn a příček

 • Sádrokartonové desky
 • Profily, majáky, rohy
 • Stavební bloky
 • Maltové desky
 • Příslušenství pro montáž příček
 • Cihly
 • Skleněné tvárnice

Střešní krytiny a okapy

 • Plechové střešní krytiny
 • Pórovitý polykarbonát
 • Vlnitý plech
 • Okapy
 • Měkké tašky
 • Válcovaná střešní krytina
 • Příslušenství pro plechové střešní krytiny
 • Příslušenství k okapům
 • Střešní krytiny na bázi bitumenu
 • Vše pro transparentní plech
 • Příslušenství pro měkké střešní krytiny

Izolační materiály

 • Tepelná a hluková izolace
 • Parotěsná zábrana
 • Obkladové materiály, malty, lepidla
 • Obkladové materiály
 • Lepidla pro obklady
 • Příslušenství pro obkladové materiály

Dveře

 • Vnitřní dveře
 • Vchodové dveře
 • Dveřní zárubně
 • Dveřní obložkové profily
 • Vnitřní příčky
 • Mechanismy pro posuvné příčky
 • Dveře z PVC
 • Příslušenství pro vchodové dveře
 • Závěsné konstrukce

Plechové materiály

 • OSB-3
 • Překližka
 • DŘEVĚNÉ DESKY
 • DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

Povrchové úpravy stěn a stropů

 • PVC desky
 • Lišty
 • Stěnové panely
 • MDF desky
 • Dokončovací profily
 • Imitace dřeva
 • Blokový dům

Okna a parapety

 • Plastová okna
 • Plastové parapety
 • Okenní doplňky
 • Sítě proti hmyzu
 • Dřevěná okna s dvojitým zasklením
 • Mansardová okna
 • Skleněné
 • Příslušenství pro parapety
 • Dřevěné parapety
 • Dřevěná okna

A také

 • Zásuvky a vypínače
 • Kabely a instalace
 • Klimatické systémy
 • Elektrické rozvaděče
 • Elektrické příslušenství

Právní forma: akciová společnost.
Základní kapitál: 1 milion Kč.
Akcionáři: česká fyzická osoba – 50 %, česká právnická osoba – 50 %.
Region působnosti: Královehradecký a Pardubický kraj.
Počet zaměstnanců: 19, z toho 5 vrcholových a středních manažerů.

Historie společnosti

Společnost se od roku 2009 specializuje na střední a drobný velkoobchod se stavebním materiálem. Posledních 7 let se řadí mezi středně velké české dodavatele ve svém oboru.

Společnost má v pronájmu dva skladové areály, ze kterých je realizován velkoobchodní prodej, a dále má pronajatou prodejnu o rozloze 350 m2 pro drobný velkoobchod a maloobchod.

V současné době má společnost významné portfolio stálých zákazníků.

Umístění hlavního skladu a kanceláře: v průmyslové zóně, na výjezdu z města. Výborná dostupnost z dálnice.

Konkurenční výhody: prodávaná společnost má poměrně významné postavení na regionálním trhu stavebních materiálů.

Obecná ekonomická charakteristika společnosti

Průměrný obrat za posledních 5 let: cca 250 000 000 Kč.

Společnost je v současné době ztrátová a v krizi.

Hlavním důvodem krize společnosti je druhotná platební neschopnost. To znamená, že společnost je ve stavu druhotné platební neschopnosti, kdy není schopna splácet své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek za dlužníky (zákazníky).

Ztráta za rok 2023 představuje ztrátu ve výši 3,5 mil. Kč, v roce 2022 ztráta ve výši 2,8 mil.

Celková výše dluhů činí přibližně 14 000 000 000 Kč. Jedná se především o dluhy po splatnosti vůči dodavatelům.

Společnost nemá žádné dluhy vůči bankám a státním institucím.

Na druhou stranu má společnost poměrně velká aktiva v podobě pohledávek za dlužníky v celkové výši více než 17 milionů Kč a aktiva v podobě zboží na skladě v celkové výši přibližně 5,2 milionu Kč.

 • Oběžná aktiva celkem: cca 22,2 mil.
 • Celková zadluženost: přibližně 15,0 mil.

Podrobnější informace o ekonomice prodávané společnosti, účetní evidenci, právních dokumentech budou poskytnuty na vyžádání potenciálního kupujícího.

Forma transakce a fungování společnosti po změně vlastníka

Předmětem prodeje je 100 % akcií akciové společnosti (a.s.).

Cena: 15 000 000 Kč.

V úvahu přicházejí následující varianty prodeje společnosti:

 1. Z částky 15 milionů Kč získané za prodej akcií společnosti budou stávajícími vlastníky plně uhrazeny stávající dluhy společnosti a společnost bude převedena na nové vlastníky bez dluhů.
 2. Nový vlastník, který koupí společnost za nižší částku, než je uvedeno v bodě 1, převezme písemný závazek dále splácet dluhy společnosti z vlastních investic, vnitřních rezerv, jakož i v procesu revitalizace (ozdravení) společnosti.

Vrcholový management a zaměstnanci společnosti jsou připraveni pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale pro prodávajícího se jako nejoptimálnější varianta jeví změna vedení společnosti po jejím převzetí novým vlastníkem. V tomto případě je stávající vedení společnosti připraveno pomoci novému vedení v integraci během přechodného období (na základě samostatné dohody s novým vlastníkem).

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného předávání vedení v souladu se smlouvou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

Naše služby pro ozdravení, revitalizaci a restrukturalizaci českých společností

Společnost Revital Business s.r.o. má 20 let zkušeností s krizovým řízením restrukturalizací českých společností, které se nacházejí ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a hospodářské krize různé složitosti.

Jsme předními specialisty v České republice na urgentní stabilizaci akutních krizových situací v podnikání.

Nabízíme kompletní škálu specializovaných služeb pro nabyvatele českých podniků, které potřebují ozdravná, restrukturalizační nebo revitalizační opatření, jež pomáhají stabilizovat ekonomickou situaci podniku a odstranit nebo zmírnit krizové jevy.

Po stabilizaci akutní krize realizujeme plán postupného ozdravení podniku a jeho převedení do režimu stabilního dosahování zisku a dalšího posílení pozic na trhu v druhé fázi.

Webové stránky společnosti Revital Business s.r.o.: www.revital-business.cz. (Stránky jsou v češtině, ale pomocí moderních online překladatelských programů je lze snadno přeložit do téměř jakéhokoli jazyka).

Kromě specializovaných služeb pro překonání firemní krize poskytujeme zahraničním zájemcům o koupi českých firem také služby v oblasti správy dokumentů, vedení účetnictví, komunikace se státními institucemi, finančními úřady, bankami, podpory podnikání v ČR apod.

Cena služeb společnosti Revital Business s.r.o. – dle dohody smluvních stran.

stats