Vrátit se

Na prodej je strojírenská společnost specializující se na kovovýrobu

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

.

Prodáno

Cena: 2 000 €
Region:
Country:

Společnost byla založena v roce 2020 se základním kapitálem 400 000 tisíc korun. Svou činnost zahájila nákupem a prodejem barevných kovů a oceli ve formě různých polotovarů.

Poté se společnost zaměřila na výrobu výkovků a ohybů a následné zpracování plechů.

Nyní je kompletním dodavatelem v oblasti pálení na laseru, plazmou a vodním paprskem. Následně firma schopna svařovat, a to jak ve vlastních kapacitách, tak v kooperaci. Mezi její dodávky také patří designové ocelové produkty a montované plechové výrobky. Pro některé tyto výrobky- nádrže, stojany a kontejnery má vlastní výrobní dokumentaci.

Velký potenciál společnosti spočívá ve vlastní databázi potenciálních zákazníků a potenciálních dodavatelů, především z České republiky, do jejíž tvorby společnost investovala velké prostředky. 

Díky této práci má společnost kontakty na téměř 6 000 výrobců (a.s., s.r.o., FO), které může operativně kontaktovat a nabídnout jim spolupráci. S těmito společnostmi jsou udržovány pravidelné kontakty! Nejedná se o žádnou fiktivní nebo nafouknutou databázi.

Díky vlastní databázi může společnost velmi rychle reagovat na požadavky zákazníka a vybrat pro něj nejoptimálnějšího dodavatele. Tedy nejrychlejšího (z hlediska dodací lhůty), nejlevnějšího (společnost vybírá z dodavatelů, kteří mají volné kapacity) nebo nejkvalitnějšího (společnost vybírá dodavatele, který má potřebné vybavení).

Firma má tento potenciál a pro potenciálního investora to může být další motivace a vážný argument pro koupi firmy.

Statistiky výsledků zákaznického servisu mohou být potenciálnímu investorovi poskytnuty k nahlédnutí.

Mezi zákazníky firma má velmi dobré jméno, protože se hodně zaměřuje na výrobu, se kterou mají zákazníci nějaký problém. (termín, strojový park apod.)

Společnost se zabývá především sériovou výrobou, ale vyrábí i kusové výrobky.

Tato společnost může být zajímavá pro investora, kupujícího, který chce získat společnost s dobrým jménem, která má zákazníky v České republice a na Slovensku a chce podnikat v oblasti strojírenství a kovovýroby.

Společnost podniká v České republice a na Slovensku.

Současná ekonomická situace

Roční obrat společnosti činí přibližně 25 milionů Kč.

V současné době má společnost více než 70 stálých zákazníků.

Společnost v současné době funguje, ale nachází se v krizové ekonomické situaci.

Hlavní důvody krizové situace jsou dva:

  1. Vymáhání krátkodobých pohledávek po splatnosti za dlužníky.  Kč (v celkové výši 6,8 mil. Kč).
  2. Druhý důvod je důsledkem prvního důvodu – nedostatek provozního kapitálu, který ovlivňuje nejen financování hlavní činnosti společnosti, ale i nedostatečné financování práce právníků při soudních žalobách na vymáhání pohledávek od dlužníků.

I přes současnou ekonomickou situaci se společnost nenachází ve stavu před insolvencí a má potenciál toto v blízké budoucnosti překonat.

Hlavní aktiva: 

  • Vlastní podrobná databáze zákazníků a dodavatelů
  • Vlastní výkresová dokumentace
  • Podrobně zpracované pracovní postupy a videonávody pro jednotlivé pracovní pozice ( práce v CRM systému, administrativa, logistika a další)
  • Krátkodobé pohledávky po splatnosti a pohledávky před splatnosti za odběrateli: 6,8mil. Kč

Hlavní pasiva:

  • Krátkodobé závazky po splatnosti a krátkodobé závazky před splatnosti vůči dodavatelům: přibližně 6,2 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 8

Podrobnější informace o hospodaření prodávané společnosti, účetní výkazy, právní dokumenty – na vyžádání potenciálního kupujícího, který má o transakci vážný zájem.

Naše služby pro překonání krize, ozdravení nebo restrukturalizaci českých společností

Společnost Revital Business s.r.o. má 20 let zkušeností s prováděním revitalizace a restrukturalizace českých společností, které se nacházejí ve stavu začínající nebo již rozvinuté finanční a hospodářské krize různé složitosti.

Jsme předními specialisty na rychlou stabilizaci akutních krizových situací v podnikání v České republice.

Nabízíme kompletní škálu specializovaných služeb pro nabyvatele českých obchodních společností, u nichž je třeba provést ozdravná, restrukturalizační nebo revitalizační opatření, která pomohou stabilizovat ekonomickou situaci podniku a odstranit nebo zmírnit krizové jevy.

Po stabilizaci akutní krize realizujeme plán postupného ozdravení podniku a jeho převedení do režimu stabilního dosahování zisku a dalšího posílení pozic na trhu v druhé fázi.

Webové stránky společnosti Revital Business s.r.o.: www.revital-business.cz. (Stránky jsou v češtině, ale pomocí moderních online překladatelských programů je lze snadno přeložit do téměř jakéhokoli jazyka).

Kromě specializovaných služeb pro překonání firemní krize poskytujeme zahraničním zájemcům o koupi českých firem také služby v oblasti administrativy dokumentů, vedení účetnictví, komunikace se státními institucemi, finančními úřady, bankami apod.

Cena služeb společnosti Revital Business s.r.o.: dle dohody smluvních stran.

Podmínky transakce

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným.

Cena: 1 000 Kč.

Povinná podmínka: Za cenu 1 000 Kč bude společnost prodána pouze vážnému zájemci, který společnost koupí za účelem vyvést tento podnik z krize prostřednictvím provedení revitalizace či restrukturalizace společnosti, a následného splacení závazků společnosti vůči věřitelům.

stats