Vrátit se

Agentura pro zaměstnávání řidičů mezinárodní nákladní dopravy s platnou licencí v Evropě – prodej pro další reorganizaci

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti s.r.o..

Prodáno

Cena: 100 000 €
Region:
Country: Česko

Majitel prodává českou agenturu pro zaměstnávání řidičů mezinárodní nákladní dopravy v Evropě, která má platnou licenci pro tento typ činnosti.

Licence byla vydána Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR při Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení ČR dne 26. října 2015 a je platná další 2 roky (poté aktualizována)

Agentura se specializuje na zaměstnávání řidičů mezinárodní silniční nákladní dopravy z České republiky, Polska, východní Evropy jako vlastních zaměstnanců a jejich další pronájem zaměstnavatelům z Německa a Rakouska.

Kromě toho agentura poskytuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti zaměstnání v Německu a dalších zemích EU.

Hlavní obchodní činnost a ekonomika podniku

Hlavní obchodní činnost byla vykonávána tak, že řidiči byli zaměstnáváni přímo v agentuře a poté si je od agentury pronajímali zaměstnavatelé z Německa a Rakouska. V rámci tohoto programu agentura vydělala 70-80-EUR na den na zaměstnance nebo 2200-2400 EUR hrubého zisku od každého zaměstnance.

Průměrný měsíční příjem činil cca 70.000,-EUR hrubý zisk.

Agentura měla 5 stálých zákazníků-zaměstnavatelů z Německa a Rakouska.

V polovině roku 2016 dvě společnosti z Německa a jeden zákazník z Rakouska nezaplatili za řidiče poskytnuté agenturou. Mezinárodní advokátní kancelář, ke které se agentura odvolala, 14. září 2016 oznámila, že dvě německé společnosti – zákazníci a 1 rakouský dlužník jsou v úpadku. Celkem měla agentura neuhrazená práva na pohledávky ve výši téměř 2 miliony korun.

Nezaplacené pohledávky dlužníků vedly ke vzniku dluhu agentury vůči pojišťovnám, daňovému úřadu a německé celní správě. Celková částka 1 035 173 Kč.

Současná ekonomická situace

  • Majetek: 1 994 598 Kč (pohledávky po splatnosti – podané k zahájení konkurzního řízení v Německu a Rakousku)
  • Pasiva: 1.035.173 Kč

Perspektivy práce agentury

Vzhledem k tomu, že prodávaná společnost má platnou licenci na další 2 roky, může být tato agentura velmi zajímavá pro ty investory, kteří vědí, jak zajistit objednávky z Německa a dalších zemí EU.

Zajímavé může být i to, že od roku 2017 je v České republice povoleno najímat řidiče z Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že obchodní aktivity společnosti mají zvýšenou úroveň ziskovosti, současný dluh společnosti ve výši něco málo přes 1 milion korun se vůbec nezdá být katastrofální. Navíc s téměř všemi věřiteli můžete podepsat plán splácení současného dluhu po poměrně dlouhou dobu.

Poznámka: vzhledem k tomu, že sídlo společnosti je nyní v domě majitele, předpokladem pro prodej společnosti je přemístění právní adresy na jiné místo.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

V současné době jsou vlastníky akcií společnosti dva občané České republiky.

Cena: 1000 Euro nebo dohodou stran.

Lze zvážit následující možnosti prodeje společnosti:

  1. Za 1000 eur – nový majitel, který kupuje společnost za stanovenou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu reorganizace společnosti.
  2. Částka dohodou – z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti bude částečně nebo zcela splacena stávající dluhy společnosti a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Vrcholové vedení společnosti je připraveno pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnějším prodávajícím se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

Naše služby pro rehabilitaci a revitalizaci českých firem

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s rehabilitací – rehabilitací českých firem, které jsou ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a ekonomické krize.

Pro kupce českých společností určených k reorganizaci nabízíme celou škálu služeb, které pomohou s maximální efektivitou kapitalizovat aktiva kupované společnosti a za nejvýhodnějších podmínek, s výraznou slevou, odkoupit dluhy společnosti od jejích věřitelů.

Po reorganizaci společnosti poskytujeme plnou podporu při její stabilizaci a posílení její pozice na trhu.

Více informací o našich službách ve zvláštní sekci webu.

stats