Vrátit se

Vývoj a realizace interiérů, exteriérů, generální dodavatel výstavby a rekonstrukce drobných objektů – prodej provozní společnosti

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti s.r.o..

Prodáno

Cena: 50 000 €
Region:
Country: Česko

Společnost se zabývá vývojem a realizací interiérů, exteriérů a také plní funkce generálního dodavatele při výstavbě a rekonstrukcích drobných objektů – celková plocha až 5000 m².

Klíčovou činností je vývoj a realizace interiérového designu, kde má firma řadu solidních referencí od známých firem. Například Warroc Automotive Systems, STING – jedna z největších českých realitních kanceláří, Beskydské rehabilitační centrum, velká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna atd.

Zisková marže 10-12%

Společnost byla založena v roce 2012.

Současná ekonomická situace

V současné době vznikla ve společnosti ekonomická krize v důsledku skutečnosti, že jeden ze zákazníků na konci roku 2015 nepřiměřeně nezaplatil poslední část dodávek podle smlouvy o obecných zakázkách a nepřevzal dokončené dílo na aktu převzetí a převodu objektu. Celková výše pohledávek věřitelů dle smlouvy vůči tomuto zákazníkovi činí 1 500 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že prodávaná společnost na místě vykonávala funkce generálního dodavatele a nakupovala materiál a subdodavatelské práce pro výstavbu, jakož i v důsledku skutečnosti, že zákazník ji nezaplatil, měla společnost dluhy vůči dodavatelům výtahů, oken, dveří. Celkové dluhy ve výši cca 500 000 k.h.

Aktiva společnosti ve formě pohledávek tak činí 1 500 000 k.h. a dluh – asi 500 000 k.h.

Prodej této společnosti může zajímat zejména ty kupující, kteří mají zkušenosti s mimosoudním vymáháním pohledávek v České republice a vědí, jak pracovat s dlužníky a věřiteli.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Cena: dle dohody stran. Cena uvedená v inzerátu je orientační.

Lze zvážit následující možnosti:

  1. Nový majitel, který koupí společnost za malou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu revitalizace společnosti.
  2. Z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti budou stávající dluhy společnosti částečně nebo zcela splaceny a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Současný ředitel společnosti je připraven pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnější pro prodávajícího se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

Naše služby pro rehabilitaci českých firem

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s rehabilitací – rehabilitací českých firem, které jsou ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a ekonomické krize.

Pro kupce českých společností určených k reorganizaci nabízíme celou škálu služeb, které pomohou s maximální efektivitou kapitalizovat aktiva kupované společnosti a za nejvýhodnějších podmínek, s výraznou slevou, odkoupit dluhy společnosti od jejích věřitelů.

Po reorganizaci společnosti poskytujeme plnou podporu při její stabilizaci a posílení její pozice na trhu.

Více informací o našich službách ve zvláštní sekci webu.

stats