Vrátit se

Prodej malé společnosti poskytující kompletní logistická řešení v silniční dopravě

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

.

Cena: 100 €
Region:
Country:

Společnost založená v roce 2019 se zabývá logistikou silniční dopravy a dispečerskými službami v oblasti mezinárodní silniční dopravy do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru včetně Švýcarska a vnitrostátní dopravy v České republice.

Společnost disponuje vlastní databází dopravců a zákazníků. Dopravci mají k dispozici také vlastní řidiče a dispečery v nepřetržitém provozu.

Společnost realizuje:

  • výběr vozidel, řidičů a logistických tras;
  • sledování zboží na trase a pomoc při řešení problémů během přepravy nákladu;
  • dodržování harmonogramu dodávek a předcházení prostojům;
  • sledování povětrnostních podmínek na všech místech jízdy, aby bylo zajištěno pohodlí řidičů;
  • koordinace a slaďování zájmů odesílatelů, příjemců a dopravců;
  • korekce trasy řidiče;
  • zohlednění zdravotního stavu řidiče a sledování jeho pracovní doby pro zvýšení efektivity;
  • hledání nejjednoduššího způsobu doručení zboží, vyjednávání tarifů se zákazníkem a vypracování zvláštních dokumentů a povolení, které řidič nákladního vozidla potřebuje k přepravě zboží;
  • udržování toku dokumentů v procesu přepravy zboží.

Hlavní výhodou společnosti je snížení přepravních nákladů kombinací dílčích dodávek zákazníků a vytvoření optimálních tras a logistiky, jakož i garance dodržení dohodnutých termínů dodání. Každá objednávka je přidělena dispečerovi, který dostává pokyny a stará se o logistiku přepravy a včasné dodání.

Sídlo společnosti je v Hradci Králové.

Splacený základní kapitál: 500 000 Kč.

Vlastníkem 100% obchodnícho podílu společnosti je slovenský občan, který je zároveň jednatelem společnosti.

Společnost se prodává z důvodu osobních okolností majitele, který je nucen pobývat delší dobu na Slovensku a nemůže se dostatečně věnovat své firmě a tomuto podnikání v České republice

Vzhledem k tomu má společnost v současné době malé dluhy, které nepřesahují výši základního kapitálu.

Formát a cena transakce:

Společnost bude prodána za symbolickou cenu 1 euro investorovi, který v budoucnu uhradí dluhy společnosti.

Nový majitel získá veškeré know-how, databázi dopravců a stálých zákazníků, jakož i veškeré nástroje a vývoj, které investorovi umožní rychle získat zpět vloženou investici a společnosti v budoucnu ziskově fungovat.

Současný majitel a jednatel společnosti je připraven poskytnout novému majiteli a jednateli poradenské služby i po prodeji společnosti.

Další informace budou zájemcům poskytnuty na základě písemného nebo telefonického dotazu.

©2015-2023 Prodej podniku v ČR - Revital Business s.r.o.  |  Likvidace společností v ČR Likvidace firem

stats