Vrátit se

Prodej provozní společnosti s 20-ti letou historií působící v oblasti prodeje a montáže měřicích a regulačních systémů – pro její další revitalizaci

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti s.r.o..

Prodáno

Cena: 30 000 €
Region:
Country: Česko

Pro potenciálního kupce poskytujeme celou řadu bezplatných poradenských služeb souvisejících s akvizicí těchto aktiv. Naše provize a služby hradí český prodejce.

Obecná charakteristika společnosti na prodej

Společnost na prodej má 20-ti letou historii působení na trhu České republiky v oblasti výroby, prodeje a montáže měřicích systémů, řídicích systémů, regulačních, topných a elektronických zabezpečovacích systémů.

Hlavní specializace a činnosti

Měřicí a regulační systémy (BMS)

 • Topné systémy
 • Vodovodní a kanalizační systémy, čistírny odpadních vod, Parshallovy misky
 • Energetika – regulace spotřeby čtyřhodinových špiček elektřiny. Moc
 • Průmyslová automatizace
 • Počítačové řídicí systémy pro přístrojový a datový přenos
 • Zakázkový software pro vizualizaci, sběr a zpracování dat

Dodávka, rekonstrukce a opravy topných soustav

 • Kotelny, přenosové a distribuční stanice
 • Klimatizační a ventilační systémy
 • Aplikace s teplovodními krbovými vložkami, tepelnými čerpadly, solárními systémy

Prodej čerpadel a čerpacích systémů WILO, EMU a Salmson

 • Pro vytápění a chlazení
 • Sanitární a technické
 • Pro vodovod, kanalizaci a čerpací stanice
 • Automatické tlakové stanice (ANS)

Elektronické zabezpečovací systémy

 • Monitorovací a archivační video systémy – uzavřený televizní okruh (CCTV)
 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • Elektronické hasicí systémy (EPS)
 • Přístupové karty, docházkové a kreditní systémy
 • Technologie pro počítačové systémy EBS a přenos dat

Nízkonapěťové systémy

 • Počítačové sítě a systémy strukturované kabeláže
 • Domácí telefony a videotelefony
 • Průmyslový dabing a požární vysílání
 • Anténní a satelitní systémy (STA)
 • PC technika pro nízkonapěťové systémy a přenos dat

Společnost provádí předprojektové poradenství, projekční práce včetně dodávky a instalace systémů a zařízení v souladu s projektem, montáž, montážní dozor a uvedení do provozu.

V průběhu provozu dodaných systémů provádí společnost běžný servis a opravy.

Společnost se nejprve zaměřila na systém TRONIC 2000 – vyráběný firmou Tronic s.r.o. Tyto systémy jsou vhodné pro uživatele, což bylo možné díky volnému ovládání programovacích stanic s možností přizpůsobit potřeby programu.

Právní forma: s.r.o. – společnost s ručením omezeným (obdoba LLC)
Vlastníci akcií společnosti LLC: Česká fyzická osoba – 100%
Lokalita: Praha.
Region působnosti: Česká republika

Historie

Počátky společnosti sahají do roku 1996, kdy ji založily tři fyzické osoby – specialisté v oblasti měřicí techniky a řídicích systémů a v roce 1997 se k nim připojil další český partner.

Za dobu své činnosti společnost realizovala několik desítek významných projektů, například stadion Sparta Praha, největšího výrobce léčiv Lechiva, plavecký bazén Slavia Praha, Nouak Academy of the Czech Republic, Baťa, Mercury Business Center, slavný Tančící dům, ale i stovky menších projektů.

V současné době je společnost vlastněna českou fyzickou osobou, která je zároveň jednatelem společnosti.

Reference v oblasti měřicích systémů a vytápění

 • TVIN Modletice, EZS, EPS, CCTV
 • Praga Praha a.s., projekt MaR+elektro, rekonstrukce závodu
 • Slavia Praha – plavecké sporty, celk. rekonstrukce VS a ohřevu bazénu, 2 x VZT
 • Vulkan Hrádek nad Nisou, zabezpečení plynové kotelny
 • AVČR, 14 x rekonstrukce MaR VS, 1 x monitoring elektroměry,1xkomplet. rekonstrukce VS, Velín PC,
 • ICAS Lišany, VZT,EZS
 • ZŠ Balabenka, 2 x rekonstrukce VS+elektro
 • Silicon Grafics Praha, klimatizace kanceláří, počítačová síť
 • LÉČIVA a.s., VZT ve VS, Ing. Máša, tel. 607628363
 • Sparta Praha, fotbalový stadion, MaR VS ohřevu trávníku,
 • Bytový dům SVBJ Chodovická, P-9, plynová kotelna – kompletní dodávka,
 • Bytový dům Dáblická ul., Praha 8, MaR v kotelně
 • Gymnázium Pernerova, P-8, MaR pro VZT školní kuchyně
 • Gymnázium Nad Kavalírkou, P-5, MaR pro VZT školní kuchyně
 • MP SERVIS, Davídkova, P-8, MaR výměníkové stanice
 • Baťa, a.s., P-1, Jindřišská, plynová kotelna – kompletní dodávka,
 • Jídelna Štefánikova, P-5, MaR pro VZT a kotelnu
 • ČVUT, areál loděnice, MaR kotelna
 • OK. TRANS Praha, Chýně, 5 x MaR VZT, kotelny, zachlaz., 2xPC velín, IRC,
 • ČVUT FD, P-1, klimatizace PC učeben, VZT, půdní vestavba – strojovna, kompletní dodávka
 • ZŠ Plzeňská, P-5, MaR VS a VZT,
 • Chiquita, sklad Atlanta P-10, kotelna,
 • Borgis a.s., strojovna topení v tiskárně Neotypia, VZT, IRC, vytápění
 • ČMFS, Fotbal Trading, Kozí 7,P-1, kotelna,
 • Mercury Business Center, OKIN Facility, MaR, Ing. Popelka,
 • Rekonstrukce domu Argentinská 18, voda, plyn, odpad, elektro, slabo, topení,
 • Rekonstrukce MaR budovy Vodafonu Na Vinici,
 • Rekonstrukce vily pí Barini, Zbraslav, topení, MaR, slaboproudy,
 • MaR, ÚT a TUV kotelna +IRC regulace, palác Štefánikova 23,
 • IRC Eucon s.r.o.
 • MaR pro VZT, TČ, kotelnu pro Vodafone a.s., Jažlovice

Reference v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů a systémů nízkého napětí

 • ERMOKING Česká republika s. s r.o. – VÚChT – pobočka Praha, EZS, protipožární zabezpečení
 • ČVUT, fakulta dopravní, CCTV, EZS, protipožární zabezpečení
 • Směnárna U Starého hřbitova 4, P-1, EZS, CCTV, PABX, SCS, PA
 • Bytový dům Dáblická ul., Praha 8, STA a satelit
 • MERKURIA, P-7, požární rozhlas, část EZS, CCTV
 • Velkokapacitní garáže ABO servis Opatov, P-4, CCTV, ACS
 • Neotypia a.s., ACS, EZS, CCTV
 • Administrativní budova Osadní 12, P-7, CCTV, ACS
 • Moris s.r.o., EZS, ACS
 • Aralsa s.r.o., EZS, ACS
 • FAGOR Gastro s.r.o., EZS, slabohrdý
 • Mototechna a.s., skladová hala, EZS
 • Tančící dům, ACS
 • Ligna a.s., CCTV
 • Asecco, ACS, CCTV
 • Hlivická ul. –ACS
 • Nycomed, ACS, CCTV
 • NAVATYP – ACS, CCTV, EZS

Konkurenční výhody

Velkou konkurenční výhodou společnosti jsou její reference, které Vám umožní úspěšně se účastnit státních i komerčních zakázek.

Obecné ekonomické vlastnosti společnosti

V současné době je ekonomika společnosti nerentabilní. Dluhy společnosti činí cca 700 000 Kč. Hlavní příčinou ekonomických problémů je zdravotní stav majitele – ředitele společnosti.

Podrobnější informace o ekonomice prodávané společnosti, finanční výkazy, právní dokumenty – na žádost potenciálního kupce.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Cena: dle dohody stran.

Lze zvážit následující možnosti:

 1. Nový majitel, který koupí společnost za malou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu revitalizace společnosti.
 2. Z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti budou stávající dluhy společnosti částečně nebo zcela splaceny a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Současný ředitel společnosti je připraven pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnější pro prodávajícího se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

Naše služby pro rehabilitaci a revitalizaci českých firem

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s rehabilitací – rehabilitací českých firem, které jsou ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a ekonomické krize.

Pro kupce českých společností určených k reorganizaci nabízíme celou škálu služeb, které pomohou s maximální efektivitou kapitalizovat aktiva kupované společnosti a za nejvýhodnějších podmínek, s výraznou slevou, odkoupit dluhy společnosti od jejích věřitelů.

Po reorganizaci společnosti poskytujeme plnou podporu při její stabilizaci a posílení její pozice na trhu.

Více informací o našich službách ve zvláštní sekci webu.

stats