Vrátit se

Prodej stávající pracovní agentury

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Prodej 100% podílu ve společnosti s.r.o. (obdoba LLC).

Prodáno

Cena: 5 700 €
Region:
Country: Česko

Majitel prodává stávající českou pracovní agenturu v České republice v podnicích automobilového průmyslu, stejně jako továrny jiných průmyslových odvětví.

Agentura se specializuje na zaměstnávání údržbářů, kontrolorů, pracovníků různých specialit.

Agentura má trvalé navázané smluvní vztahy s předními českými společnostmi automobilového průmyslu a stabilní poptávku po zaměstnávání zaměstnanců z České republiky a třetích zemí, včetně Ukrajiny a zemí bývalého SSSR.

Agentura sídlí v Liberci.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

V současné době je majitelem společnosti občan České republiky.

Cena: 700 Euro nebo dohodou stran.

Lze zvážit následující možnosti prodeje společnosti:

  • Za 7000 eur – nový majitel, který kupuje společnost za stanovenou částku, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv a v procesu reorganizace společnosti.
  • Částka dohodou – z částky přijaté za prodej podílů ve společnosti bude částečně nebo zcela splacena stávající dluhy společnosti a společnost přejde na nové vlastníky "netto" bez dluhů nebo s výrazně menším dluhem.

Vrcholové vedení společnosti je připraveno pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnějším prodávajícím se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, procesem postupného převodu managementu v souladu s dohodou, právními mechanismy a normami stanovenými v České republice.

Naše služby pro rehabilitaci a revitalizaci českých firem

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s rehabilitací – rehabilitací českých firem, které jsou ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a ekonomické krize.

Pro kupce českých společností určených k reorganizaci nabízíme celou škálu služeb, které pomohou s maximální efektivitou kapitalizovat aktiva kupované společnosti a za nejvýhodnějších podmínek, s výraznou slevou, odkoupit dluhy společnosti od jejích věřitelů.

Po reorganizaci společnosti poskytujeme plnou podporu při její stabilizaci a posílení její pozice na trhu.

Více informací o našich službách ve zvláštní sekci webu.

stats