Vrátit se

Prodej kovoobráběcí společnosti v blízkosti hranic s Německem a Polskem

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.).

Prodáno

Cena: 12 000 €
Region:
Country: Česko

Společnost na prodej, která působí v oblasti kovoobrábění, byla založena v roce 2012 jedním českým majitelem. Jednalo se o krok, který shrnul logický výsledek vývoje výroby a růstu společnosti od ICP, která zahájila svou činnost v roce 1993, až po výrobu LLC.

S rozvojem firmy bylo zakoupeno různé kovoobráběcí a jiné vybavení a výrobní dílna.

Výrobní specializace:

Hlavní činností je CNC obrábění železných a barevných materiálů.
CNC obrábění strojních součástí z nerezové oceli, oceli, litiny a plastu, CNC frézování a konvenční frézování, CNC soustružení a konvenční soustružení oceli, hliníku, nerezu, litiny, vrtání, vyvrtávání a broušení kovů, specializace na zpracování nerezové oceli, CNC frézování oceli, hliníku, nerezu, litiny, rozměr obrobku 700 x 350 x 400, zpracování polotovarů, Výkovky, odlitky, výlisky.

Nabídka výrobků: 60 % do automobilového průmyslu, 40 % do elektronického a vodárenského průmyslu.

Obrat společnosti v letech 2015-2019 (před pandemií) se pohybuje od 5 000 000 do 7 000 000 Kč.

Zaměstnanci: 6

Současná ekonomická situace

Po několika úspěšných letech obchodních a výrobních aktivit došlo v roce 2020 k velkému poklesu zakázek v důsledku koronavirové krize. V roce 2021 se situace nadále zhoršovala.

Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci společnosti a k překonání krize bylo postupně prodáno výrobní zařízení a výrobní dílna.

Kampak

Společnost sídlí ve starobylém městě Hrádek nad Nisou (8000 obyvatel) a má strategickou polohu: 10 km od Německa a 7 km od Polska.

Formát transakce a činnosti podniku po změně vlastnictví

Předmětem prodeje je 100% akcií společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
Cena: 2000 eur u opce 1 nebo 35 000 eur u opce 2. (Viz níže)

Lze zvážit následující 2 možnosti prodeje:

  1. Nový majitel, který koupí společnost za částku 2000 eur, bude dále splácet dluhy společnosti na úkor vnitřních rezerv, vlastních zdrojů a v procesu revitalizace (ozdravení) společnosti.
  2. Z částky transakce ve výši 35 000 eur obdržené za prodej 100% podílu ve společnosti bývalým majitelem budou stávající dluhy společnosti plně splaceny a společnost bude převedena na nové vlastníky "čistá" bez dluhů.

Současný jednatel společnosti je po dohodě stran připraven pokračovat ve své práci i po změně vlastníka, ale nejoptimálnějším prodávajícím se jeví změna ve vedení společnosti po jejím nabytí novým majitelem. V tomto případě je současné vedení společnosti připraveno pomáhat novému vedení (pokud bude mít zájem) po přechodné období na základě samostatné dohody s novým vlastníkem.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, právními mechanismy a předpisy stanovenými v České republice.

stats