Vrátit se

K prodeji je společnost, jejíž činností je realizace zahraničních investic do nemovitostí na českém a slovenském trhu

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

.

Prodáno

Cena: 1 000 €
Praha Region:
Country:

Společnost byla založena v roce 2019 s cílem realizovat zahraniční investice na českém a slovenském realitním trhu.

Právní forma: akciová společnost.

Splacený základní kapitál: 2 000 000,- Kč.

Sídlo sídla se nachází v Praze 3 na Žižkově.

Z důvodu pandemie Covid 19 a následně dalších nepředvídaných faktorů byla dočasně pozastavena spolupráce společnosti se zahraničními partnery a realizace investičního programu. Vzhledem k tomu nebyla společnost schopna dosáhnout plánovaných fází vývoje a realizovat plánované projekty.

Vzhledem k výše uvedeným faktorům společnost v roce 2021 neprováděla obchodní aktivity.

V roce 2022 pronajímatel zažaloval společnost za nezaplacené nájemné za kancelář.

Kromě tohoto dluhu z nájemného nemá společnost žádné finanční závazky vůči třetím stranám a státním orgánům.

Účetní závěrka společnosti je plně v souladu s požadavky stanovenými zákonem. Vzhledem k dluhu za nájem bude mít společnost ve zprávě za rok 2022 ztrátu.

Potenciál společnosti

Společnost má výborné kontakty a kontakty na renomované zahraniční investory, kteří mají zájem o spolupráci a investice na českém a slovenském realitním trhu.

Společnost má také rozvinutý investiční program a nabízí nejatraktivnější nemovitosti pro investice v České republice a na Slovensku s rychlou návratností investice a vysokým finančním RATIO ROI (return on investment).

Kupujícímu budou poskytnuty veškeré kontakty na zahraniční investory, stejně jako kompletní portfolio potenciálních investičních projektů a nemovitostí.

Obchodní podmínky

Cena: 1 euro

Formát transakce: prodej 100 % akcií akciové společnosti

Povinná podmínka prodeje

Nový majitel, který kupuje firmu, se zaváže upřednostnit úhradu dluhu společnosti za pronájem kanceláře.

Činnost společnosti po jejím prodeji

Bývalé vedení společnosti je připraveno spolupracovat s novým majitelem a vedením.

Poskytování podrobných informací

Bližší informace budou potenciálnímu kupujícímu poskytnuty na základě písemné žádosti nebo telefonicky +420 724 22 22 77. Mluvíme anglicky, španělsky, německy, švédsky a rusky.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je garantována osobní odpovědností vlastníků a managementu, jakož i právními mechanismy a předpisy stanovenými v České republice.

stats