Vrátit se

Logistická společnost zabývající se silniční dopravou pro polské firmy je na prodej

Malý podnik (do 1 milionu EUR)

.

Cena: 100 €
Region:
Country:

Společnost byla založena polským podnikatelem v roce 2023 ve městě Ostrava, které se nachází 25 km od hranic s Polskem a 40 km od hranic se Slovenskem.

Hlavní činností je logistika silniční dopravy pro polské firmy, dispečerské služby pro autodopravce.

Společnost zajišťuje efektivní logistiku dodávek zboží od českých, maďarských a slovenských výrobců do firem na celém území Polska.

K dosažení tohoto cíle se používají různé metody a strategie, včetně výběru vozidel s optimální nosností a specifičností, organizace skladů pro skladování nákladu a řízení dopravních toků.

Společnost má stabilní partnerství s klíčovými zákazníky a dopravními společnostmi. Mezi stálé zákazníky společnosti patří poměrně známé společnosti v Polsku a Maďarsku:

FERMY DROBIU „WOŹNIAK“ – největší dodavatel kuřat a kuřecího masa pro KFC a McDonalds v Evropě.
SHAR TRANS – velká polská silniční dopravní společnost.
FARKAS SPED BELFÖLDI – maďarský silniční dopravce.
ROTA SHIPPING – vedoucí společnost na trhu v oblasti nákupu, prodeje a demontáže lodního šrotu.

Aktuální ekonomická situace

Společnost v současné době funguje, ale nachází se v krizové ekonomické situaci způsobené druhotnou platební neschopností. To znamená, že společnost v současné situaci není schopna hradit své finanční závazky vůči věřitelům z důvodu, že její dlužníci neuhradili své pohledávky.

  • Celková výše závazků: 500 000 Kč.
  • Celková výše pohledávek: více než 600 000 Kč.

I přes současnou ekonomickou situaci není společnost v předlužení a má potenciál krizi v blízké budoucnosti překonat.

Důvodem prodeje je osobní situace majitele.

Současný majitel a ředitel společnosti je po uskutečnění transakce připraven pomoci novému managementu v období jeho začlenění do činnosti společnosti.

Podrobnější informace o hospodaření prodávané společnosti, účetní výkazy, právní dokumenty – na vyžádání potenciálního kupujícího, který má o transakci vážný zájem.

Tato společnost může být zajímavá pro investora, který má zkušenosti s podnikáním v logistice silniční dopravy a který chce získat fungující společnost, která má stálé zákazníky, zavedený systém plánování, organizace a řízení přepravních operací.

Naše služby pro překonání krize, ozdravení nebo restrukturalizaci českých společností.

Společnost Revital Business s.r.o. má 20 let zkušeností s prováděním specializovaného ozdravení a restrukturalizace českých firem, které se nacházejí ve stavu počínající nebo již rozvinuté finanční a hospodářské krize různé složitosti.

Jsme předními specialisty v České republice na urgentní stabilizaci akutních krizových situací v podnikání.

Nabízíme kompletní škálu specializovaných služeb pro nabyvatele českých podniků, u nichž je třeba provést ozdravná, restrukturalizační nebo sanační opatření, která pomohou stabilizovat ekonomickou situaci podniku a odstranit nebo zmírnit krizové jevy.

Po stabilizaci akutní krizové situace realizujeme plán postupného ozdravení podniku a jeho převedení do režimu stabilního dosahování zisku a dalšího posilování pozic na trhu v druhé fázi.

Webové stránky společnosti Revital Business s.r.o.: www.revital-business.cz. (Stránky jsou v češtině, ale pomocí moderních online překladatelských programů je lze snadno přeložit do téměř jakéhokoli jazyka).

Kromě specializovaných služeb k překonání firemní krize poskytujeme zahraničním odběratelům českých firem také služby v oblasti správy dokumentů, vedení účetnictví, komunikace se státními institucemi, finančními úřady, bankami apod.

Cena služeb společnosti Revital Business s.r.o.: dle dohody smluvních stran.

Formát transakce a činnost společnosti po změně vlastníka.

Vlastníkem je v současné době fyzická osoba – polský občan.

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.).

Cena: 2500 Kč.

Za tuto cenu bude společnost prodána pouze vážnému zájemci, který společnost koupí za účelem překonání krize a následného splacení dluhů společnosti v procesu jejího ozdravení, revitalizace, restrukturalizace nebo na úkor vlastních prostředků.

Čistota transakce, absence skrytých finančních a právních závazků je zaručena osobní odpovědností vlastníků, právními mechanismy a předpisy stanovenými v České republice.

stats